ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งทางวิชาการใหม่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งทางวิชาการใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ศิริชัย ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งทางวิชาการใหม่

“รองศาสตรจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล”

Comments are closed.