พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เวลา 7.45 น ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะกรรมการบริหารภาคฯ และคณาจารย์ได้เข้าร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

Comments are closed.