โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559   ดร.อนินท์  มีมนต์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้จัดโครง  “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สู่ประชาคมอาเซียน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอ

 

Comments are closed.