นัดพบนักศึกษาผู้สนใจไปต่างประเทศ

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทรศรี รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. ระพี กาญจนะ และ อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ ชี้แจงรายละเอียดการไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมให้เลือกคือ การไปศึกษาแบบโอนหน่วยกิต การไปสหกิจศึกษาและฝึกงานต่างประเทศ การไปแข่งขันประกวด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนอื่นๆ มีนักศึกษาของภาควิชาเข้ารับฟังจำนวน 40 คน

 

Comments are closed.