พี่ติวน้องเตรียมพร้อมรับสอบปลายภาค 1/2555

พี่ติวน้องเตรียมพร้อมรับสอบปลายภาค 1/2555

ระหว่างวันที่ 10 – 21 กันยายน 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดติววิชาแคลคูลัส 1 และวิชาเขียนแบบวิศวกรรมให้กับน้องๆชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 6 ตุลาคม 2555 นี้ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด เปิดโอกาสเต็มที่ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

Comments are closed.