เปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการต้อนรับน้องปี1 IE Open House

เปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการต้อนรับน้องปี1 IE Open House

อธิบายการแปรรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักร

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกิจกรรมวิศวะสัมพันธ์ที่จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงานของนักศึกษา ได้แก่ งานเขียนแบบ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการพาชมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ รวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ

 

Comments are closed.