Big Cleaning Day

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดให้เป็นวัน Big Cleaning Day โดยนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 09:00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนของภาควิชา ในงานนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Comments are closed.