เปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการ IE Open House

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2556  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานราชมงคลวิชาการ แนะนำน้องๆจากโรงเรียน และจัดกิจกรรมอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้แก่ผู้สนใจ

Comments are closed.