งานปีใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE New Year Party

งานปีใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE New Year Party

หัวหน้าภาคฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ของภาคฯทุกท่าน

วัน ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดให้มีงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมรับประทานอาหาร และเชิญคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่ติดภารกิจ เข้าร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรับปีใหม่

 

Comments are closed.