พิธีลงนาม MoA

Memorandum of Agreement Signing with Universitas Bhayangkara Surabaya

ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555 ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์รวม 12 ท่าน เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบารังกายา สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

คณาจารย์เดินทางไปถึงยังมหาวิทยาลัยบารังกายา สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยการเต้นรำต้อนรับ และพวงมาลัยสำหรับท่านคณบดี จากนั้นเป็นการพูดคุยเชิงอภิปรายโดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Ir. Didik Sulistyanto, Former Education and Culture Attache KBRI Bangkok กล่าวถึงการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยทางรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำหรับความร่วมมือ

Comments are closed.