ผู้เยี่ยมชมจาก Kannetsu, Showa and Yoshu Co., Ltd.

มื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ร่วมต้อนรับ แขกจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

 

 

Comments are closed.