พี่ติวน้อง

ในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาคิวชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทีมติวน้องๆปี 1 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคฯ

ในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาคิวชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทีมติวน้องๆปี 1 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคฯ ในรายวิชา แคลคูลัส 1 ฟิสิกส์ และ การเขียนแบบวิศวกรรม โดยมีพี่ๆมือติวได้แก่ นาย … และ นาย … โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมายผิวสอาด ได้เข้ามาเยี่ยมชม และกล่าวให้กำลังใจกับนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยท่านคณบดีเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงน้ำและขนมสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการติวครั้งนี้ด้วย

 

Comments are closed.