มีนาคม 10, 2020

เยี่ยมชมบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) เรียนรู้กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และศึกษาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของบริษัท

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 25 […]
มกราคม 21, 2020

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม […]
กรกฎาคม 3, 2019

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศ […]
มิถุนายน 6, 2019

ชมงานในโครงการอบรม CDIO-SP-RMUTs

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนาย […]